Inhoud

De inhoud van deze module omvat het dimensioneren, regelen, onderhouden en installeren van airco en warmtepompen. Ook het controleren, regelen en aanpassen van bestaande systemen, de regeling met bestaande regelapparatuur en PLC-sturing zit inbegrepen. In geval van storing zal na een diagnose een reparatie uitgevoerd worden.

Praktisch

120

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal, Basis elektriciteit, Elektrische opbouwinstallaties en Plaatsen koelinstallaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Airco en warmtepompen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 03 sep 2019 16 jan 2020inschrijven
2043-6