Inhoud

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering en praktische aansluiting van de opbouwinstallaties.. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Praktisch

160

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Elektrische opbouwinstallaties   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 26 nov 2019 02 jun 2020inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 26 nov 2019 02 jun 2020inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 28 nov 2019 04 jun 2020inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 28 nov 2019 04 jun 2020inschrijven
2041-4