Elektrische opbouwinstallaties

Inhoud

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering en praktische aansluiting van de opbouwinstallaties.. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
160

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Elektrische opbouwinstallaties   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 26 nov 2019 02 jun 2020inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 26 nov 2019 02 jun 2020inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 28 nov 2019 04 jun 2020inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 28 nov 2019 04 jun 2020inschrijven
2041-4

Basis installaties

Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden om buizen uit staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en gassen, te bewerken. Het betreft hier het op maat brengen van koperen buizen, het uitvoeren van eenvoudige buig- en soldeerbewerkingen, evenals het uitvoeren van verbindingen van stalen buizen met schroefdraad. Ook de basisvaardigheden om buizen uit koper, PVC en PE voor de afvoer van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën), te bewerken, komen aan bod. Het betreft hier het op maat brengen van buizen en het uitvoeren van eenvoudige (koud-) lasbewerkingen en soldeerbewerkingen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basis installaties wordt momenteel niet ingericht. Indien Basis installaties weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basis installaties bij Qrios aangeboden wordt.

2038-1

Basis metaal

Inhoud

Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis metaal   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 05 sep 2019 21 nov 2019inschrijven
2039-2

Basis elektriciteit

Inhoud

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis elektriciteit   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltdonderdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 05 sep 2019 07 nov 2019inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2019 19 nov 2019inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2019 19 nov 2019inschrijven
Tongerendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 03 sep 2019 05 nov 2019inschrijven
2019-79

Plaatsen koelinstallaties

Inhoud

De inhoud van deze module omvat het buigen, plaatsen en verbinden van buizen voor koelleidingen in koper, het bevestigen van leidingen en elektrische kabels op wanden, vloeren en plafonds, evenals het aansluiten van de verschillende componenten (elektrisch en hydraulisch) en het thermisch isoleren van de koelleidingen. Alle montages gebeuren volgens schema’s of duidelijke werkopdrachten. De gebruikelijke verbindingstechnieken zijn hardsolderen, klemmen en persen. Het plaatsen en aanpassen van een koelcel is hier inbegrepen. Het strekt tot aanbeveling dat de cursisten een basisveiligheid VCA (B-VCA) behalen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
120

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal, Basis elektriciteit en Elektrische opbouwinstallaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Plaatsen koelinstallaties wordt momenteel niet ingericht. Indien Plaatsen koelinstallaties weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Plaatsen koelinstallaties bij Qrios aangeboden wordt.

2042-5

Koelinstallaties

Inhoud

De inhoud van deze module omvat het monteren, regelen, afregelen, in bedrijf stellen, onderhouden en buiten bedrijf stellen van een HCFK- en HFK-koelinstallatie tot een maximum van 10 kg koudemiddel. Het onderhoud van de koelinstallatie vereist een grondige kennis van zowel het koelproces als van de gebruikte regelapparatuur.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
240

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal, Basis elektriciteit, Elektrische opbouwinstallaties en Plaatsen koelinstallaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Koelinstallaties   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truiden Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2019 16 jan 2020inschrijven
2044-7

Basismodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basismodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Basismodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basismodules bij Qrios aangeboden wordt.

Vervolgmodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Vervolgmodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Vervolgmodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Vervolgmodules bij Qrios aangeboden wordt.