In de opleiding “Restauratievakman meubel” worden de basiscompetenties aangeleerd om klassieke en moderne meubelen in hout te conserveren, restaureren en af te werken, teneinde deze in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

 

Inhoud

In deze module leer je meubel- en/of schrijnwerk restaureren door manuele bewerkingen op hout toe te passen (eenvoudig snijwerk, profileringen, beitelwerk, ...).
Je werkt in deze module aan concrete projecten: voorbereiden, plannen, vervaardigen, samenstellen en afwerken met een logische volgorde van bewerkingen komen hierbij aan bod. Er wordt rekening gehouden met een specifieke werkwijze (afhankelijk van de stijl). Oog voor kwaliteit en een degelijke afwerking staan centraal.

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Manuele houtbewerking   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltdonderdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 17 sep 2020 28 jan 2021inschrijven
Tongerenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 16 sep 2020 27 jan 2021inschrijven
5832-32