Inhoud

De totale opleiding omvat dus 580 Lt. De modules “Basis Elektriciteit”, “Basis Metaal” en “Elektrische Opbouwinstallaties 1 en 2” zijn instapvrije modules. Deze modules gelden als instapvoorwaarde voor de module “Industriële Installaties”. Deze module is de instapvoorwaarde voor de module “PLC”.

In deze module leert men werken met de booleaanse algebra. De cursist kan in bestaande programma’s de functies herkennen en aanpassen. In deze module wordt gewerkt met verschillende soorten in- en uitgangen. Fouten in hard- en software worden gedetecteerd en hersteld. De cursist kan in bestaande programma’s de functies herkennen en aanpassen. Er wordt gewerkt met verschillende soorten in- en uitgangen. Fouten in hard- en software worden gedetecteerd en hersteld. Men leert de verschillende adresseringstechnieken aanwenden. De cursist kan in bestaande programma’s de functies herkennen en aanpassen. Fouten in hard- en software worden gedetecteerd en hersteld.

Praktisch

180

Voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

PLC   Lesuren Start Einde Inschrijven
Tongerenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 20 jan 2020 01 jun 2020inschrijven
 maandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 02 sep 2019 13 jan 2020inschrijven
1897-54