In de module “Ontwerp domotica” leer je een installatieschema uitwerken voor domotica.

Inhoud

  • De prijsberekening van een residentiële installatie maken
  • Gebruik maken van richtwaarden en softwaretools voor het conceptueel uitdenken van de installatie
  • Rekening houden met de wensen van de klant, en producteigen plannen en schema’s
  • Technische bronnen (eendraadschema, situatieschema, technisch dossier, handleidingen, …) raadplegen

Praktisch

40

Basiskennis elektriciteit.

Lessenrooster / inschrijven

Ontwerp domotica   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 18:10 - 22:15 14 sep 2020 16 nov 2020inschrijven
5825-25