In de opleiding “Basis PLC-technieken” leer je een PLC en sensoren aansluiten. Je leert fouten oplossen en voert eenvoudige programma’s in.

Inhoud

 • PLC’s en sensoren plaatsen en aansluiten
 • De in- en uitgangen van PLC’s bekabelen
 • Eenvoudige herstellingen uitvoeren op niveau van bussystemen
 • De regelingen van sensoren en detectoren uitvoeren: debiet, nabijheid, inductief, capacitief, opto-elektrisch, kracht, druk, temperatuur, vocht, positieschakelaar
 • Het werkbereik van de sensoren beoordelen
 • De fouten op sensorniveau detecteren
 • Eenvoudige hardwareproblemen oplossen
 • Eenvoudige programma’s uitvoeren
 • Het uitvoeringsschema interpreteren
 • Elektropneumatische schakelingen realiseren
 • De functionaliteit van cilinders en ventielen testen

 

Praktisch

80
€ 120 exclusief handboeken en lesmateriaal

Basiskennis elektriciteit.

Lessenrooster / inschrijven

Basis PLC-technieken   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:35 - 22:15 23 nov 2020 03 mei 2021
5828-28