Inhoud

In deze module komt het monteren, aanleggen en aansluiten van signalisatie, telefonie, TV en databekabeling in residentiele installaties aan bod. De cursist leert op een zelfstandige, correcte en veilige manier elementaire systemen voor datacommunicatie en huisautomatisatie in een woning te voorzien. Daarnaast worden in deze module eveneens begrippen en principes in verband met nieuwe technieken aangehaald, bijv. ventilatie, verwarming, fotovoltaïsche panelen, warmtepompen, zonneboilers …

Praktisch

80

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Communicatiesystemen en woningautomatisatie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen woensdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 22 jan 2020 30 jun 2020inschrijven
Leuvenwoensdag Toon lesmomenten 20:30 - 22:03 18 dec 2019 10 jun 2020inschrijven
Tongerenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 22 jan 2020 03 jun 2020inschrijven
2087-50