Inhoud

De competenties van deze module worden ingeoefend in een reële arbeidssituatie, bijvoorbeeld onder de vorm van stage. De cursist werkt dan samen met een installateur. Hij kan ervaren hoe het er concreet aan toe gaat op een werkplek en op die manier een duidelijk beeld vormen hoe het is om als installateur te werken. Ook andere vormen van werkplekleren zijn mogelijk waar er specifiek voor dit doel een realistische omgeving is ingericht. Het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.

Praktisch

40

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Werkplekleren Residentieel elektrotechnisch installateur   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen donderdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 29 apr 2021 17 jun 2021inschrijven
Leuvenzaterdag Toon lesmomenten 08:00 - 12:00 29 mei 2021 19 jun 2021inschrijven
2088-51