Inhoud

In deze module worden de vaardigheden aangebracht om veilig te werken op hoogte. Het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.

  • Gebruik van een machine waarvoor een attest vereist is.
  • Werkinstructies
  • Veiligheidsregels

Praktisch

20

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Werkplekleren hoogtewerker wordt momenteel niet ingericht. Indien Werkplekleren hoogtewerker weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Werkplekleren hoogtewerker bij Qrios aangeboden wordt.

2089-52