Inhoud

In deze module worden de vaardigheden aangebracht om veilig te werken op hoogte. Het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.

  • Gebruik van een machine waarvoor een attest vereist is.
  • Werkinstructies
  • Veiligheidsregels

Praktisch

20

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Werkplekleren hoogtewerker   Lesuren Start Einde Inschrijven
Leuvenwoensdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:10 13 mei 2020 03 jun 2020inschrijven
2089-52