Inhoud

In deze module leert de cursist de algemene principes en begrippen gehanteerd bij verlichting en lichtplan, evenals het toelichten en gebruiken van diverse voorschakelapparatuur noodzakelijk voor de juiste werking van de toegepaste lichtbron. De cursist leert zelfstandig en volgens goed vakmanschap toestellen voor verlichting correct monteren en aansluiten, en kan eveneens fouten in verlichtingstoestellen vaststellen en de toestellen vervangen.

Praktisch

60
€ 90 exclusief handboeken en lesmateriaal

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Verlichting   Inschrijven Lesuren Start Einde
Houthalen donderdag Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:05 07 jan 2021 22 apr 2021
Leuvendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 19:30 - 21:36 23 feb 2021 15 jun 2021
2086-49