Inhoud

In deze module komen de samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. In deze module leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap een combinatie van klassieke schakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Daarnaast leert de cursist ook de bijhorende schema's te lezen. Tevens leert hij ook test- en meetgereedschap gebruiken bij indienststellen en bij het foutzoeken van gecombineerde schakelingen.

Praktisch

60

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit en Basisschakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Gecombineerde schakelingen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen donderdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 20 feb 2020 30 jun 2020inschrijven
Leuvendinsdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 18 feb 2020 23 jun 2020inschrijven
2083-46