Inhoud

In deze module komen de samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. In deze module leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap een combinatie van klassieke schakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Daarnaast leert de cursist ook de bijhorende schema's te lezen. Tevens leert hij ook test- en meetgereedschap gebruiken bij indienststellen en bij het foutzoeken van gecombineerde schakelingen.

Praktisch

60
€ 90 exclusief handboeken en lesmateriaal

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit en Basisschakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Gecombineerde schakelingen   Inschrijven Lesuren Start Einde
Houthalen woensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:05 10 mrt 2021 16 jun 2021
Leuvenwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:05 17 mrt 2021 23 jun 2021
Tongerendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 20:35 - 22:35 09 mrt 2021 15 jun 2021
2083-46