Inhoud

In deze module komen de afstandsschakelingen en de modulaire schakelapparatuur voor verlichting en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. In deze module leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap afstandsschakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. De cursist leert ook het bijhorende schema's te lezen en te analyseren.

Praktisch

60

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Afstandsschakelingen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen donderdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 17 sep 2020 17 dec 2020inschrijven
Leuvenmaandag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 14 sep 2020 14 dec 2020inschrijven
2084-47