Inhoud

In deze module komt het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie, verdeelbord, aansluit- en tellerkast in residentiële installaties aan bod. De cursist leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de vigerende regelgeving, tellerkast en verdeelbord voor residentieel gebruik installeren. Daarnaast leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap een aardingsinstallatie voor een woning te voorzien. De cursist leert ook een elektrisch dossier samenstellen. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht.

Praktisch

80
€ 120 exclusief handboeken en lesmateriaal

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Aarding, tellerkast en verdeelbord   Inschrijven Lesuren Start Einde
Houthalen maandag Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:05 14 sep 2020 25 jan 2021
Leuvendinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 21:36 15 sep 2020 23 feb 2021
Tongerenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 22:35 14 sep 2020 25 jan 2021
2085-48