Inhoud

In deze module komt het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie, verdeelbord, aansluit- en tellerkast in residentiële installaties aan bod. De cursist leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de vigerende regelgeving, tellerkast en verdeelbord voor residentieel gebruik installeren. Daarnaast leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap een aardingsinstallatie voor een woning te voorzien. De cursist leert ook een elektrisch dossier samenstellen. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht.

Praktisch

80

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Aarding, tellerkast en verdeelbord   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen maandag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 14 sep 2020 25 jan 2021inschrijven
Leuvendinsdag Toon lesmomenten 18:00 - 21:36 15 sep 2020 23 feb 2021inschrijven
Tongerenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 14 sep 2020 25 jan 2021inschrijven
2085-48