Inhoud

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

Praktisch

40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis elektriciteit   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen donderdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 05 sep 2019 07 nov 2019inschrijven
Leuvendinsdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 03 sep 2019 05 nov 2019inschrijven
Sint-Truidenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 02 sep 2019 25 nov 2019inschrijven
Tongerendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 03 sep 2019 05 nov 2019inschrijven
2019-79