Inhoud

In deze module komen de samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. In deze module leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap een combinatie van klassieke schakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. Daarnaast leert de cursist ook de bijhorende schema's te lezen. Tevens leert hij ook test- en meetgereedschap gebruiken bij indienststellen en bij het foutzoeken van gecombineerde schakelingen.

Praktisch

60 lestijden

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit en Basisschakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Gecombineerde schakelingen wordt momenteel niet ingericht. Indien Gecombineerde schakelingen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Gecombineerde schakelingen bij Qrios aangeboden wordt.

2083-46