Inhoud

In deze module komen de afstandsschakelingen en de modulaire schakelapparatuur voor verlichting en stopcontacten die worden toegepast in residentiële installaties aan bod. Ook de beveiligingen van deze schakelingen zijn in de module opgenomen. In deze module leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap afstandsschakelingen, zoals toegepast in een ruimte van een woning, uitwerken en uitvoeren. De cursist leert ook het bijhorende schema's te lezen en te analyseren.

Praktisch

60 lestijden

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Afstandsschakelingen wordt momenteel niet ingericht. Indien Afstandsschakelingen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Afstandsschakelingen bij Qrios aangeboden wordt.

2084-47