Inhoud

In deze module komt het monteren en plaatsen van een aardingsinstallatie, verdeelbord, aansluit- en tellerkast in residentiële installaties aan bod. De cursist leert zelfstandig en op een verantwoorde wijze, rekening houdend met de vigerende regelgeving, tellerkast en verdeelbord voor residentieel gebruik installeren. Daarnaast leert de cursist zelfstandig en volgens goed vakmanschap een aardingsinstallatie voor een woning te voorzien. De cursist leert ook een elektrisch dossier samenstellen. Specifieke meetgereedschappen voor het controleren van de isolatieweerstand van de installatie en de spreidingweerstand van de aarding worden hier aangebracht.

Praktisch

80 lestijden

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basisschakelingen en Gecombineerde schakelingen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Aarding, tellerkast en verdeelbord wordt momenteel niet ingericht. Indien Aarding, tellerkast en verdeelbord weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Aarding, tellerkast en verdeelbord bij Qrios aangeboden wordt.

2085-48