Inhoud

Het betreft hier vooral het leren omgaan met de praktische omstandigheden zoals: voorbereidende werkzaamheden, aanwenden van ladders en steigers, gebruik van gereedschap, uitvoeren van kleine herstellingswerken, enz. Er wordt in deze module nadruk gelegd op het uitvoeren van de inbouwinstallatie. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu, veiligheid en gezondheid.

Praktisch

120

Lessenrooster / inschrijven

Elektrische inbouwinstallaties   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:00 03 sep 2019 17 dec 2019inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:00 05 sep 2019 19 dec 2019inschrijven
2079-42