Inhoud

Het betreft hier vooral de schakelingen welke voorkomen in de utiliteitssector, met name: signalisatie, telefonie, TV en kabeldistributie. Er wordt in deze module de nadruk gelegd op de praktische uitvoering. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu en veiligheid.

Praktisch

160

Lessenrooster / inschrijven

Elektrische comfortschakelingen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:00 07 jan 2020 17 mrt 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 24 mrt 2020 11 jun 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 18:30 - 22:00 09 jan 2020 30 jun 2020inschrijven
2078-41