Inhoud

Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

Praktisch

40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis metaal   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen maandag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 14 sep 2020 16 nov 2020inschrijven
Sint-Truidenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 16 sep 2020 09 dec 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 18:30 - 21:40 22 okt 2020 10 dec 2020inschrijven
2020-80