Je vindt het razend interessant om elektrische apparaten van nader te bekijken. Waar leiden die draden precies heen? Hoe werkt de laag- en hoogspanningsverdeling hier precies? Kan ik die storing verhelpen met een aanpassing in het circuit? Qrios biedt je met deze graduaat de kans om professioneel door te groeien naar een passende job of functie met meer verantwoordelijkheid. Binnenkort kan je aan de slag als ploegleider in het onderhoud van elektrische installaties en machines, of als installateur van industriële laag- en hoogspanningsinstallaties. Door je brede kennis van elektronica, ben je tevens inzetbaar als technicus. Dan voer je al taken uit op het niveau van het middenkader in grote bedrijven. 

Inhoud

  • Je leert regelmatig terugkerende problemen uit de praktijk terugbrengen tot wiskundige formules en deze probleemstellingen op te lossen
  • Qrios behandelt de elektronische componenten en schakelingen, die nodig zijn voor de opbouw van snelheidsregelingen in gelijk- en wisselstroommotoren
  • Je wordt op de hoogte gebracht van de verschillende soorten hard- en software, hun voor-, nadelen en mogelijkheden. Je leert een programma lezen en zelf eenvoudig programmeren
  • Je leert over begrippen als aanzicht, perspectief, schroefdraad, doorsnede, ...
  • Je leert een elektriciteitsschema uitwerken
  • Je bekijkt de verschillende ondernemingsvormen, daarbij wordt het werkterrein van de nijverheidseconomie uitgelicht. Je leert over de financiering van het bedrijf, de balans en de kostenberekening
  • Je gaat na wat er precies gebeurt met de elektrische energie, vanaf het ogenblik van de productie tot aan het verbruik ervan

Praktisch

960. Via het modeltraject kan je je diploma in 2 schooljaren behalen.
  • ofwel beschikken over een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs 
  • ofwel beschikken over een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden 
  • ofwel slagen in een door het centrum georganiseerde toelatingsproef 

 

Lessenrooster / inschrijven

5622-93