Inhoud

In de opleiding Hersteller Bruingoed worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd voor het herstellen van bruingoed. Men moet een diagnose stellen, onderdelen bestellen, het toestel herstellen, het opnieuw aansluiten en installeren. Uitgaande van bestaande gedrukte schakelingen leert men inzicht verwerven in basiselektronica. Met meettechnieken inzicht verwerven in elektronische basiscomponenten en schakelingen is in deze module veel belangrijker dan het aanleren van theoretische principes en karakteristieken. Men moet ook technische gegevens gebruiken om na te gaan of het meettoestel geschikt is voor de opdracht. De schakeling wordt als een “black box” beschouwd.

Praktisch

160 lestijden

Lessenrooster / inschrijven

Hersteller bruingoed   Lesuren Start Einde Inschrijven
Tongerendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 06 sep 2018 06 jun 2019inschrijven
5590-61