Inhoud

In de opleiding Hersteller Bruingoed worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd voor het herstellen van bruingoed. Men moet een diagnose stellen, onderdelen bestellen, het toestel herstellen, het opnieuw aansluiten en installeren. Uitgaande van bestaande gedrukte schakelingen leert men inzicht verwerven in basiselektronica. Met meettechnieken inzicht verwerven in elektronische basiscomponenten en schakelingen is in deze module veel belangrijker dan het aanleren van theoretische principes en karakteristieken. Men moet ook technische gegevens gebruiken om na te gaan of het meettoestel geschikt is voor de opdracht. De schakeling wordt als een “black box” beschouwd.

Praktisch

160
€ 240 exclusief handboeken en lesmateriaal

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Hersteller bruingoed wordt momenteel niet ingericht. Indien Hersteller bruingoed weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Hersteller bruingoed bij Qrios aangeboden wordt.

2120-83