Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig opgaand metselwerk. Het gebruiken van stellingen en ladders, het aanmaken van mortel en lijmmortel en het uitvoeren van sloopwerk voor verbouwingen zitten ook in deze module.

  • halfsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand metselwerk metselen
  • muren met een spouw bij opgaand metselwerk metselen
  • vochtisolatie in halfsteense, éénsteense en spouwmuren bij opgaand metselwerk plaatsen
  • open stootvoegen voor het plaatsen van vochtisolatie bij opgaand metselwerk maken

Praktisch

160

Lessenrooster / inschrijven

Opgaand metselwerk   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltdinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 21 jan 2020 02 jun 2020inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 03 sep 2019 14 jan 2020inschrijven
1856-13