Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig opgaand metselwerk. Het gebruiken van stellingen en ladders, het aanmaken van mortel en lijmmortel en het uitvoeren van sloopwerk voor verbouwingen zitten ook in deze module.

  • halfsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand metselwerk metselen
  • muren met een spouw bij opgaand metselwerk metselen
  • vochtisolatie in halfsteense, éénsteense en spouwmuren bij opgaand metselwerk plaatsen
  • open stootvoegen voor het plaatsen van vochtisolatie bij opgaand metselwerk maken

Praktisch

160

Lessenrooster / inschrijven

Opgaand metselwerk   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalendinsdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 02 feb 2021 15 jun 2021inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 15 sep 2020 26 jan 2021inschrijven
1856-13