Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig opgaand metselwerk. Het gebruiken van stellingen en ladders, het aanmaken van mortel en lijmmortel en het uitvoeren van sloopwerk voor verbouwingen zitten ook in deze module.

  • halfsteense muren in bakstenen en bouwblokken voor opgaand metselwerk metselen
  • muren met een spouw bij opgaand metselwerk metselen
  • vochtisolatie in halfsteense, éénsteense en spouwmuren bij opgaand metselwerk plaatsen
  • open stootvoegen voor het plaatsen van vochtisolatie bij opgaand metselwerk maken

Praktisch

160
€ 240 exclusief handboeken en lesmateriaal

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Opgaand metselwerk wordt momenteel niet ingericht. Indien Opgaand metselwerk weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Opgaand metselwerk bij Qrios aangeboden wordt.

1856-13