Inhoud

De werfbediener staat de verschillende vakmannen (metselaar, bekister, ijzervlechter) bij in de uitvoering van hun taken. Hij helpt mee aan de inrichting van de bouwplaats, voert grondwerken en het sloopwerk uit, treft de voorbereiding voor het metselwerk, plaatst geprefabriceerde elementen, graaft sleuven voor rioleringen, enz. Hij is in staat de basistechnieken binnen de ruwbouw (metselen, bekisting, ijzervlechten en betonneren) uit te voeren. Zijn takenpakket omvat aldus een veelheid van activiteiten, en brengt met zich mee dat de werfbediener in alle fasen van de ruwbouw ingezet wordt.

In de opleiding Werfbediener worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het uitvoeren van de basistechnieken van eenvoudig metselwerk, het opgaand metselwerk, het sloopwerk voor verbouwingen, grondwerkzaamheden voor funderingen op staal en kleine elementen in beton.

 Na de opleiding kan de cursist: 

  • basistechnieken van eenvoudig metselwerk uitvoeren
  • kleine elementen in beton uitvoeren
  • grondwerkzaamheden voor funderingen op staal uitvoeren
  • funderingen op staal uitvoeren
  • mortel en lijmmortel aanmaken
  • opgaand metselwerk uitvoeren
  • sloopwerk voor verbouwingen uitvoeren

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Werfbediener wordt momenteel niet ingericht. Indien Werfbediener weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Werfbediener bij Qrios aangeboden wordt.