Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden, het uitvoeren en het afwerken van betegelingswerken. Ook het uitvoeren van specifieke betegelingswerken zit in deze module.

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Vloer- en wandtegels 3   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalenwoensdag Toon lesmomenten 20:00 - 22:05 20 nov 2019 30 jun 2020inschrijven
2092-55