Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden, het lijmen en het afwerken van betegelingswerken.

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Vloer- en wandtegels 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalenzaterdag Toon lesmomenten 08:25 - 12:30 21 sep 2019 01 feb 2020inschrijven
2091-54