Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden, het uitvoeren en het afwerken van eenvoudige betegelingswerken en kleine herstellingen.

Praktisch

40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Vloer- en wandtegels 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalendonderdag Toon lesmomenten 20:00 - 22:05 22 apr 2021 17 jun 2021inschrijven
 zaterdag Toon lesmomenten 10:25 - 12:30 24 apr 2021 19 jun 2021inschrijven
Sint-Truidenmaandag Toon lesmomenten 18:15 - 22:05 23 nov 2020 01 feb 2021inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 24 nov 2020 02 feb 2021inschrijven
2090-53