Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het voorbereiden van binnenpleisterwerk, het uitvoeren van eenlagig en tweelagig pleisteren alsook het afwerken.

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Binnenbepleistering   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 16 sep 2019 17 dec 2019inschrijven
1933-90