Revit is een BIM-software pakket van Autodesk waarbij je het plannen, ontwerpen, bouwen en beheren van een gebouw in één programma kan beheren. Vanaf het ontwerp kan je een 3D model uitwerken, maar ook alle grondplannen, doorsnedes, aansluitingen, ... veranderen

automatisch mee tijdens het tekenproces. De verschillende partijen zoals architect, ingenieur, bouwheer, aannemers kunnen samenwerken vanaf het ontwerp zodat alles één geheel vormt en conflicten bij uitvoering zoveel mogelijk worden voorkomen. In samenwerking met je

vakleerkracht werk je een eigen gebouw in 2D en 3D volledig uit.

·         werken met de instellingen van het programma REVIT

·         zelf een architecturaal model uit te werken met grondplannen en doorsnedes

·         zelf de opbouw van je woning aan te passen: fundering,

binnen- en buitenmuren, vloeren, daken, trappen, muuropeningen, ...

·         zelf je plannen afdrukklaar te maken: maatvoeringen, aanduidingen, views, ...

·         een aangeleverd model in te laden en dit te bewerken

meetstaten, lijsten, berekeningen op te stellen

Inhoud

  • werken met de instellingen van het programma REVIT
  • zelf een architecturaal model uit te werken met grondplannen en doorsnedes
  • zelf de opbouw van je woning aan te passen: fundering,binnen- en buitenmuren, vloeren, daken, trappen, muuropeningen, ...
  • zelf je plannen afdrukklaar te maken: maatvoeringen, aanduidingen, views, ...
  • een aangeleverd model in te laden en dit te bewerken
  • meetstaten, lijsten, berekeningen op te stellen

Praktisch

140

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Revit   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 18:35 - 22:15 14 sep 2020 07 jun 2021inschrijven
5827-27