Inhoud

AutoCAD behoort tot de groep Autodesk en wordt wereldwijd gebruikt. De vraag naar mensen die goed met AutoCAD kunnen werken is groot. Tijdens deze opleiding leren we je een tekening opbouwen in 2D vanaf de tekeningobjecten, het plaatsen van afmetingen en teksten, tot het afdrukken van het project.

Het profiel dat met deze opleidingen wordt beoogd, is dat van een uitvoerend tekenaar, die het ontwerpteam ondersteunt. De uitvoerend CAD-tekenaar ontwerpt in principe niet zelf, tenzij in zeer beperkte mate. Zijn tekenwerk bouwt hoofdzakelijk voort op bestaande ontwerpen, die hij aanpast, aanvult, bijstuurt, … in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper(s), meestal ingenieur(s).

 • Starten met autoCAD
 • Basisinstellingen in autoCAD 
 • Pan- en Zoomfunctie in autoCAD 
 • Hulpmiddelen in autoCAD 
 • Coördinaten Polar , Dynamic …. 
 • Tekenen met afzonderlijke entiteiten 
 • Werken en programmeren van fields in autoCAD 
 • Werken met Tool Pallets 
 • Gestructureerd tekenen in autoCAD 
 • Tool palletin autoCAD 
 • Teksten in autoCAD 
 • Bhatch in autoCAD 
 • Bematingen in autoCAD 
 • Template in autoCAD 
 • Coördinatenstelsels in autoCAD 
 • Viewports in autoCAD 
 • Model en Layoutspace in autoCAD 
 • Het Multiple design environment in autoCAD 
 • Printen – Plotten in autoCAD

Praktisch

60
€ 90 exclusief handboeken en lesmateriaal

Lessenrooster / inschrijven

AutoCAD Uitvoerend tekenaar bouw   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:35 - 22:15 14 sep 2020 04 jan 2021
1887-44