Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van manueel nietdekkend schilderwerk met een rol en borstel.

  • een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
  • producten voor manueel niet- dekkend schilderwerk aanmaken
  • een grondlaag in functie van het manueel niet- dekkend schilderwerk aanbrengen
  • lagen voor manueel niet- dekkend schilderwerk aanbrengen

Praktisch

60 lestijden

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Manueel niet dekkend schilderwerk wordt momenteel niet ingericht. Indien Manueel niet dekkend schilderwerk weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Manueel niet dekkend schilderwerk bij Qrios aangeboden wordt.

2095-58