Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van manueel nietdekkend schilderwerk met een rol en borstel.

  • een ondergrond in functie van de afwerking voorbereiden
  • producten voor manueel niet- dekkend schilderwerk aanmaken
  • een grondlaag in functie van het manueel niet- dekkend schilderwerk aanbrengen
  • lagen voor manueel niet- dekkend schilderwerk aanbrengen

Praktisch

60

Lessenrooster / inschrijven

Manueel niet dekkend schilderwerk (Vernissen, lazuren en beitsen op hout)   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalendinsdag Toon lesmomenten 20:00 - 22:05 09 mrt 2021 15 jun 2021inschrijven
2095-58