Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van schilder- en behangwerk. Het voorbereiden van ondergronden voor schilder- en behangwerk zit ook in deze module.

  • Ondergronden voor schilder- en behangwerk voorbereiden
  • Basistechnieken van schilderwerk uitvoeren
  • Basistechnieken van behangwerk uitvoeren

Praktisch

40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis schilder- en behangwerk   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalendinsdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 15 sep 2020 17 nov 2020inschrijven
2093-56