Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het betreft hier het metselen van half- en éénsteense muren zonder gebruik van stellingen of schragen.

  • bakstenen bij eenvoudig metselwerk metselen
  • halfsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen
  • éénsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen

Praktisch

80
€ 120 exclusief handboeken en lesmateriaal

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis metselwerk   Inschrijven Lesuren Start Einde
Houthalenmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:05 21 sep 2020 25 jan 2021
1931-88