Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het betreft hier het metselen van half- en éénsteense muren zonder gebruik van stellingen of schragen.

  • bakstenen bij eenvoudig metselwerk metselen
  • halfsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen
  • éénsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis metselwerk   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalenmaandag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 21 sep 2020 25 jan 2021inschrijven
1931-88