Inhoud

  • initiatie schilderen met verschillende soorten verf, vernis, schuren, enz…
  • ondergronden voor schilder voorbereiden
  • basistechnieken van schilderwerk uitvoeren

Praktisch

40

Lessenrooster / inschrijven

Schilderen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalenmaandag Toon lesmomenten 20:00 - 22:05 18 nov 2019 27 jan 2020inschrijven
2104-67