Inhoud

  • Bakstenen bij eenvoudig metselwerk metselen
  • Halfsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen
  • Eénsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen

Praktisch

40

Lessenrooster / inschrijven

Metselwerk   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalenzaterdag Toon lesmomenten 08:25 - 12:30 08 feb 2020 04 apr 2020inschrijven
2102-65