Inhoud

  • bakstenen bij eenvoudig metselwerk metselen
  • halfsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen
  • eénsteense muren bij eenvoudig metselwerk metselen
  • eenvoudige herstellingswerken uitvoeren

Praktisch

40

Lessenrooster / inschrijven

Metselwerk   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalenzaterdag Toon lesmomenten 08:25 - 12:30 25 apr 2020 20 jun 2020inschrijven
2102-65