Inhoud

 • stopcontacten en schakelaars aansluiten
  • enkelpolige schakelaar
  • dubbelpolige schakelaar
  • wisselschakelaar
  • kruisschakelaar
  • dubbele schakelaars
  • bewegingsdetector
 • werken in gipskartonplaten
 • gevaren van elektrische energie kennen
 • leren testen en verhelpen van elektrische problemen
 • met elektrisch testgereedschap spanning detecteren
 • technische informatie raadplegen 

Praktisch

40

Lessenrooster / inschrijven

Elektriciteit   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalendonderdag Toon lesmomenten 20:00 - 22:05 21 nov 2019 30 jan 2020inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:10 03 sep 2019 05 nov 2019inschrijven
2106-69