Inhoud

Het betreft hier het spuiten van een volledig voertuig inclusief het herstellen van lakfouten en een voertuig afleveringsklaar maken. Men moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat men beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. Tevens moet men de geldende milieuvoorschriften opvolgen. Men moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid. 

Praktisch

120 lestijden

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Voorbewerken en spuiten 3 wordt momenteel niet ingericht. Indien Voorbewerken en spuiten 3 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Voorbewerken en spuiten 3 bij Qrios aangeboden wordt.

1994-54