Inhoud

Het betreft hier het voorbereiden van carrosserieonderdelen en andere onderdelen. Deze worden afgeplakt en klaargemaakt voor het aflakproces. In het bijzonder komen de schuurtechnieken aan bod. Men moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat men beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. Tevens moet men de geldende milieuvoorschriften opvolgen. Men moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid. 

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Voorbewerken en spuiten 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen maandag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 02 sep 2019 23 mrt 2020inschrijven
1992-52