Inhoud

Deze module omvat het herstellen van schade aan het koetswerk en chassis zodat men een complete herstelling kan uitvoeren en meehelpen aan het richten. Men moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat men beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. Tevens moet men de geldende milieuvoorschriften opvolgen. Men moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid. 

Praktisch

120
€ 180 exclusief handboeken en lesmateriaal

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Plaatslagen 3   Inschrijven Lesuren Start Einde
Houthalen dinsdag Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:05 15 sep 2020 20 apr 2021
1990-50