Inhoud

Deze module omvat het herstellen van schade aan het koetswerk en chassis zodat men een eenvoudige herstelling kan uitvoeren. Men moet veilig en hygiënisch werken, dit houdt onder meer in dat de werkplaats en het materiaal moet onderhouden worden en dat men beschermende maatregelen moet nemen voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen. Tevens moet men de geldende milieuvoorschriften opvolgen. Men moet een opdracht begrijpen, hetgeen ook moet bekeken worden in functie van het opbouwen van de eigen deskundigheid. 

Praktisch

120
€ 180 exclusief handboeken en lesmateriaal

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Plaatslagen 2   Inschrijven Lesuren Start Einde
Houthalen maandag Toon lesmomenten inschrijven 20:00 - 22:05 16 nov 2020 14 jun 2021
1989-49