Inhoud

Demontage montage omvat het verwijderen en terugplaatsen van grote gehelen of componenten van het voertuig. In deze module zal men vooral aandacht schenken aan het leren lezen van instructies van de constructeur en het aanleren van een goede werkmethode om mechanische en elektrische onderdelen alsook accessoires te verwijderen en te monteren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwijderen en sorteren van afval en restproducten op een veilige en milieuvriendelijke manier. De module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken. De elektrische vorming wordt geïntegreerd aangeboden in deze module. 

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Demontage/montage   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen woensdag Toon lesmomenten 20:00 - 22:05 18 nov 2020 16 jun 2021inschrijven
1991-51