Inhoud

In deze module leert men de algemene opbouw en werking van elektrische en hybride voertuigen kennen alsook de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen in relatie tot de eigen werkzaamheden. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV I-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 1. 

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1 wordt momenteel niet ingericht. Indien Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1 bij Qrios aangeboden wordt.

1999-59