Inhoud

In deze module leert men de algemene opbouw en werking van elektrische en hybride voertuigen kennen alsook de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen in relatie tot de eigen werkzaamheden. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV I-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 1. 

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Leuven Toon lesmomenten 18:00 - 22:20 14 sep 2020 17 sep 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 18:00 - 22:20 03 sep 2020 08 sep 2020inschrijven
Sint-Truiden Toon lesmomenten 18:30 - 21:30 14 sep 2020 21 sep 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 18:30 - 21:30 15 sep 2020 22 sep 2020inschrijven
1999-59