Inhoud

In deze module leert men de algemene opbouw en werking van elektrische en hybride voertuigen kennen alsook de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen in relatie tot de eigen werkzaamheden. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV I-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 1. 

Praktisch

80
€ 120 exclusief handboeken en lesmateriaal

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Leuven Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:20 14 sep 2020 17 sep 2020
  Toon lesmomenten inschrijven 18:00 - 22:20 03 sep 2020 08 sep 2020
Sint-Truiden Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:30 14 sep 2020 21 sep 2020
  Toon lesmomenten inschrijven 18:30 - 21:30 15 sep 2020 22 sep 2020
1999-59