Zweeds Beginners 1

In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Zweeds, zonder dat enige voorkennis vereist is. De grammatica en woordenschat zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod.

We besteden heel wat aandacht aan de uitspraak van het Zweeds. Langzaamaan decoderen we de grammatica en maken we ons de basiswoordenschat eigen. We leren dialoogjes en tekstjes begrijpen en maken kennis met de Zweedse cultuur. Zodoende wagen we ons al sprekend op het ijs.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • uitspraak
 • alfabet
 • basisgrammatica
 • jezelf voorstellen
 • de weg vragen
 • boodschappen doen
 • muziek
 • gewoontes

Praktisch

zie lessenrooster
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.
 • Bij start in september:  geen voorkennis vereist
 • Bij start in januari: mits slagen niveautest of op basis van eerder behaalde certificaten

Lessenrooster / inschrijven

Zweeds Beginners 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 27 jan 2021 09 jun 2021
2131-94

Zweeds Beginners 2

Je bent geen beginner meer en verrijkt je kennis aan de hand van lees-, luister-, schrijf- en spreekoefeningen. Je kunt op een eenvoudige manier iets zeggen over vertrouwde onderwerpen, met gebruik van alledaagse uitdrukkingen. Je bent in staat eenvoudige informatie uit te wisselen over je achtergrond, je directe omgeving of over persoonlijke onderwerpen, bijvoorbeeld iets meer vertellen over je werk of je interesses. Verder leer je uitleggen hoe je dag is ingedeeld en wat je in het verleden hebt gedaan.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A2.

Inhoud

 • verdere opbouw grammatica en woordenschat
 • praten over vroeger
 • praten over je hobby's
 • een dokter om hulp vragen
 • eenvoudige gesprekken voeren
 • krantenartikels voor beginners

Praktisch

zie lessenrooster
 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Beginners 1 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Zweeds Beginners 2 wordt momenteel niet ingericht. Indien Zweeds Beginners 2 weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Zweeds Beginners 2 bij Qrios aangeboden wordt.

2132-95

Zweeds Gevorderden 1

In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis. Je kunt al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kunt jezelf al goed uitdrukken in het Zweeds! De grammatica van de afgelopen twee jaar wordt interactief herhaald. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod. Jezelf spontaner uitdrukken in het Zweeds? Dat leer je in Threshold 2.1!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met Threshold B1.

 

Inhoud

Je werkt rond de volgende onderwerpen:

 • officiële instanties
 • Zweedse cultuur en maatschappij
 • vrije tijd
 • klimaat
 • wonen
 • communicatie op het werk

Je leert

 • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
 • hoofdzaken van teksten en nieuwsfeiten begrijpen
 • een standpunt verwoorden
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • Inhoud
 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
 • oofficiële instanties
 • oZweedse cultuur en maatschappij
 • ovrije tijd
 • oklimaat
 • owonen
 • ocommunicatie op het werk
 • Je leert
 • overslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
 • ohoofdzaken van teksten en nieuwsfeiten begrijpen
 • oeen standpunt verwoorden
 • oeen discussie voeren
 • omeningen vragen / geven
 • oideeën uitwisselen 

 

Praktisch

 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.

Beginners 2 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

Zweeds Gevorderden 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 25 jan 2021 07 jun 2021
5852-52