In het begin van het derde niveau beschik je al over een zeer goede basis. Je kunt al conversaties voeren in het dagelijkse leven over verschillende onderwerpen, je kunt jezelf al goed uitdrukken in het Zweeds! De grammatica van de afgelopen twee jaar wordt interactief herhaald. Ook de woordenschat wordt geleidelijk aan uitgebreid aan de hand van lees- en luisteroefeningen. De vier vaardigheden (spreken, lezen, luisteren, schrijven) komen zo veel mogelijk aan bod. Jezelf spontaner uitdrukken in het Zweeds? Dat leer je in Threshold 2.1!

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met Threshold B1.

 

Inhoud

Je werkt rond de volgende onderwerpen:

 • officiële instanties
 • Zweedse cultuur en maatschappij
 • vrije tijd
 • klimaat
 • wonen
 • communicatie op het werk

Je leert

 • verslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
 • hoofdzaken van teksten en nieuwsfeiten begrijpen
 • een standpunt verwoorden
 • een discussie voeren
 • meningen vragen / geven
 • ideeën uitwisselen 
 • Inhoud
 • Je werkt rond de volgende onderwerpen:
 • oofficiële instanties
 • oZweedse cultuur en maatschappij
 • ovrije tijd
 • oklimaat
 • owonen
 • ocommunicatie op het werk
 • Je leert
 • overslag uitbrengen over dagelijkse gebeurtenissen
 • ohoofdzaken van teksten en nieuwsfeiten begrijpen
 • oeen standpunt verwoorden
 • oeen discussie voeren
 • omeningen vragen / geven
 • oideeën uitwisselen 

 

Praktisch

 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal

Beginners 2 of niveautest.

Lessenrooster / inschrijven

Zweeds Gevorderden 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotmaandag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 25 jan 2021 07 jun 2021
5852-52