In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Zweeds, zonder dat enige voorkennis vereist is. De grammatica en woordenschat zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod.

We besteden heel wat aandacht aan de uitspraak van het Zweeds. Langzaamaan decoderen we de grammatica en maken we ons de basiswoordenschat eigen. We leren dialoogjes en tekstjes begrijpen en maken kennis met de Zweedse cultuur. Zodoende wagen we ons al sprekend op het ijs.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

 • uitspraak
 • alfabet
 • basisgrammatica
 • jezelf voorstellen
 • de weg vragen
 • boodschappen doen
 • muziek
 • gewoontes

Praktisch

 • Bij start in september: 120 lesuren
 • Bij start in januari: 60 lesuren
 • Bij start in september: € 180 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Bij start in januari: € 90 exclusief handboek en lesmateriaal
 • Bij start in september:  geen voorkennis vereist
 • Bij start in januari: mits slagen niveautest of op basis van eerder behaalde certificaten

Lessenrooster / inschrijven

Zweeds Beginners 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten inschrijven 19:00 - 22:05 27 jan 2021 09 jun 2021
2131-94