In het eerste niveau leer je je stap voor stap uitdrukken in het Zweeds, zonder dat enige voorkennis vereist is. De grammatica en woordenschat zijn gebaseerd op situaties uit het dagelijkse leven en zijn meteen bruikbaar in de praktijk. De vier vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) komen vanaf het eerste moment aan bod.

We besteden heel wat aandacht aan de uitspraak van het Zweeds. Langzaamaan decoderen we de grammatica en maken we ons de basiswoordenschat eigen. We leren dialoogjes en tekstjes begrijpen en maken kennis met de Zweedse cultuur. Zodoende wagen we ons al sprekend op het ijs.

Deze module komt in het Europees Referentiekader overeen met A1.

Inhoud

  • uitspraak
  • alfabet
  • basisgrammatica
  • jezelf voorstellen
  • de weg vragen
  • boodschappen doen
  • muziek
  • gewoontes

Praktisch

120

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Zweeds Beginners 1   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten 19:00 - 22:05 27 jan 2021 09 jun 2021inschrijven
2131-94